2015-2020 Kia Sorento
Origin: KR Korea

Mk 3

Made in:
US West Point, Georgia (KMMG)

Advertising

2015-2018 Kia Sorento
2018-2020 Kia Sorento

Comments

Author Message

Add a comment

You must login to post comments...