2010-2015 Kia Sorento
Origin: KR Korea

Mk 2

Made in:
US West Point, Georgia (KMMG)

Advertising

2010-2013 Kia Sorento
2013-2015 Kia Sorento

Comments

Author Message

Add a comment

You must login to post comments...