Tokyo 2019

Since 2019 Daihatsu Copen GR Sport
Since 2019 Daihatsu Rocky
Since 2020 Honda Accord
Since 2020 Honda Fit
Since 2019 Honda Freed
Since 2020 Mazda MX-30
2019 Nissan IMk
2019 Toyota e-4me
Since 2019 Toyota GranAce
2019 Toyota LQ
Since 2020 Toyota Yaris