Skoda 440

1955-1959 妅oda 440 'Spartak'

Wyniki

1