Dakar 1988

1988-1989 Kalvas Mercedes-Benz 280 GE Proto
1988 Kouros Buggy
1988-1991 Mitsubishi Pajero T3
1988-1990 Peugeot 405 T16 Grand Raid