1992 Germany: DRM: Deutsche Rallye Meisterschaft
Advertising

1 DE Int. ADAC Eifel Rallye (11-12 January)
2 DE 21. Int. ADAC Saarland-Rallye (9-11 April)
3 DE 41. Int. ADAC Rallye Hessen (18-20 June)
4 DE 11. ADAC Rallye Deutschland (16-18 July)
5 DE 25. AvD/STH Hunsrck Rallye (30 July-2 August)
6 DE Sachs Rallye Franken (4-5 September)
7 DE 29. ADAC 3-Stdte Rallye (22-25 October)

Comments

Author Message

Add a comment

You must login to post comments...